Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

  UWAGA! Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Kilińskiego 61” informuje, że od miesiąca stycznia 2020 roku opłata za odbiór śmieci wynosi 16,00 zł od osoby. Prosimy o uwzględnienie zwiększonej opłaty przy zapłacie za czynsz od stycznia 2020 roku.

 Walczymy o ulicę Kilińskiego, o taką z prawdziwego zdarzenia                                        – historia sprawy:


 Harmonogram na rok 2019 wywozu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Pamiętajmy o wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą zamiaru wystawienia w/w odpadów wielkogabarytowych.
Rejon_11_Odpady_wielkogabarytowe_spółdzielnie_2019