Linki i informacje mogące się przydać, warto je znać! 

Portal Miasta Radomsko (Urząd Miasta i Rada Miasta) – http://www.radomsko.pl/
Starostwo Powiatowe w Radomsku  https://www.radomszczanski.pl/
System Informacji Przestrzennej Miasta Radomsko – http://radomsko.geoportalgminy.pl/
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku – http://www.pgk-radomsko.pl/
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Radomska i Gmina Radomsko – http://planyzagospodarowania.pl/miejscowosci/lodzkie/radomszczanski/radomsko/radomsko
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html#
Różne praktyczne informacje Miasta Radomsko /Rozkłady jazdy, adresy, telefony alarmowe, godziny urzędowania itp./ http://www.radomsko.pl/praktyczne-informacje,m,mg,1,20
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku – http://www.radomsko.policja.gov.pl/
Nasz dzielnicowy /REJON NR 9/
mł. asp. Paweł Nowak
Tel. 44 685-28-48 wew. 248
Tel. 516 437 342
E-mail: dzielnicowy.radomsko9@radomsko.ld.policja.gov.pl
Rejon nr. 9 obejmujący ulice: Przedborska nr nieparzyste, Staszica, Mickiewicza, Joselewicza, Krótka, Przyszkolna, Bugaj, Niecała, Jachowicza, Kilińskiego, Śląska, Miłaczki, Kołłątaja, Norwida, Wiejska, Łączna, Parkowa, Architektów, Spokojna, Źródlana, Popiełuszki, Przybyszewskiego, Wieniawskiego, Paderewskiego, Pszenna, Sanicka, Cicha, Jaworowa, Miodowa, Stroma, Gazowa, PCK, Graniczna, Klonowa, Akacjowa, Kasztanowa, Topolowa, Kwiatowa, Raciborskiego, Ściegiennego, Zakątka, Sportowa, Grodzka, Krzywa, Gęsia, Wodna, Porzeczkowa, Sikorskiego
Radni naszego Okręgu Nr 1 – kontakty –> http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/010/025
Dorota Sujka (Koalicja Obywatelska)
Dariusz Kopeć (Koalicja Obywatelska)
Bartłomiej Biskup (PiS)
Wioletta Pal (KWW Wioletty Pal)
Grzegorz Minecki (Razem dla Radomska)
Przydatne aplikacje Miasta Radomsko
                              
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – https://www.piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/593-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-12-kwietnia-2002-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaudynki-i-ich-usytuowanie-cz-1
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719
Portal o Wspólnotach Mieszkaniowych – http://wspolnotamieszkaniowa.pl/
Kody pocztowe (wyszukiwanie) – http://www.poczta-polska.pl/kody/
PKP informacje i plan podróży – http://pkp.pl/
PKS Radomsko – http://www.pksradomsko.pl/rozklady/rozklad-jazdy2.html
Mapa lokalizacji stacji BTS (miejsca gdzie stoją maszty GSM)  – http://beta.btsearch.pl/
Test łącza internetowego (warto sprawdzić czy szybkość łącza jest zgodna z umową) – http://www.speedtest.pl/
Mapa śledzenia lotów samolotów będących w powietrzu (od startu do lądowania), wystarczy tylko znać numer lotu – https://www.flightradar24.com/51.7,18.58/7
Wyszukaj księgę wieczystą po numerze  https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false

Ustawa i orzeczenia Sądowe dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych:
Przepisy Ustawy o własności lokali (Dz. U. z dnia 24.06.1994 r., nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30.10.2015 roku Dz. U. 2015 poz. 1892),
Orzeczenie o adresie Wspólnoty Mieszkaniowej – http://orzeczenia.poznan.sa.gov.pl/content/$N/153500000000503_I_ACz_001200_2014_Uz_2014-09-19_001
Istota i status prawny wspólnoty mieszkaniowej – http://e-wspolnotamieszkaniowa.pl/index.php/wspolnota-mieszkaniowa/istota-i-status-prawny-wspolnoty-mieszkaniowej
Czym się różni zarząd od zarządcy, a zarządca od administratora? http://www.rp.pl/artykul/491670-Czym-sie-rozni-zarzad-od-zarzadcy–a-zarzadca-od-administratora-.html#ap-1
Ciekawe orzeczenia sądowe w sprawach członek wspólnoty kontra wspólnota mieszkaniowa:
http://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000000503_I_ACa_000543_2012_Uz_2012-10-16_001
– http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content.pdffile/$002fneurocourt$002fpublished$002f15$002f450000$002f0000503$002fACa$002f2013$002f000222$002f154500000000503_I_ACa_000222_2013_Uz_2013-07-19_001-publ.xml?t:ac=$N/154500000000503_I_ACa_000222_2013_Uz_2013-07-19_001