Kontakt


Dane do korespondencji:

Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 61”

97-500 Radomsko

Ul. Kilińskiego 61 m A4

E-mail: wmkilinskiego61(małpa)gmail.com 


Dane do faktur:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kilińskiego 61 w Radomsku

97-500 Radomsko ul. Kilińskiego 61

NIP 7722334004


Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kilińskiego 61 w Radomsku” została zarejestrowana 15.10.2007 roku w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej i posiada numery identyfikacyjne:

REGON   100435114

NIP        7722334004

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kilińskiego 61 w Radomsku w skrócie Wspólnota Mieszkaniowa „Kilińskiego 61”  działa i funkcjonuje na podstawie przepisów Ustawy o własności lokali (Dz. U. z dnia 24.06.1994 r., nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30.10.2015 roku Dz. U. 2015 poz. 1892). 

  Numer konta bankowego WM Kilińskiego 61″: 

34 1020 3958 0000 9602 0109 8698    PKO BP Oddział 1 w Bełchatowie,

97-400 Bełchatów ul. Wojska Polskiego 65


W sprawach będących w gestii Zarządu prosimy kontaktować się bezpośrednio:

Radomsko ul. Kilińskiego 61 m A4   lub   ul. Kilińskiego 61 m A3

E-mail:  wmkilinskiego61(małpa)gmail.com

 –>  https://www.facebook.com/groups/kilinskiego/

Strona internetowa Wspólnoty: https://wmkilinskiego61.pl/


   Administrator  

Kontakt:  tel. 505 163 005

———————————————

Z Administratorem należy kontaktować się w sprawach będących w jego zakresie działań wyszczególnionych w Obowiązkach Administratora Wspólnoty a przede wszystkim w sprawach:

  • awarii hydraulicznych, brakach i awariach oświetlenia, wszelkich zauważonych uszkodzeniach lub brakiem funkcjonalnego działania urządzeń znajdujących się poza lokalem mieszkalnym,
  • zachowania czystości na terenie Wspólnoty,
  • składowania i wywózki odpadów budowlanych po remontach w mieszkaniu oraz odpadów wielkogabarytowych w tym też zużytych opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli itp.

Pozostałe sprawy znajdują się w gestii Zarządu Wspólnoty.